GÖL PANORAMA EVLERİ - EMLAK KONUT - BAHÇEŞEHİR PROJELERİ
SATIŞ SONRASI OFİS YETKİLİLERİMİZ ''TAPU TESLİM RANDEVUSU'' İÇİN SİZİNLE İLETİŞİME GEÇİP AŞAĞIDAKİ EVRAKLARI TALEP EDECEKLERDİR. LÜTFEN GEREKLİ EVRAKLARINIZIN HAZIR OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ.


1: Kimlik Fotokopisi
2: Vekaletname (Ofise teslim edilmiş ise güncelliği kontrol edilmeli)
3: 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)
4: Dask Poliçesi (Güncel)
5: Tapu Harç Bedeli + Döner Sermaye (Ofis yetkilileri randevu tarihinizi belirtirken harç tutarı ile ilgili bilgi verecektir)
6: Emlak Vergisi Gideri (Ofis yetkilileri randevu tarihinizi belirtirken vergi borcunuz ile ilgili bilgi verecektir, ödendi ise makbuzunuzu tarafımıza iletmeniz gerekmektedir)
7: Yabancılar için SPK onaylı kurumlardan alınan "Ekspertiz Değerleme Raporu"
8: Yapılan ödemelere ait dekont/hesap dökümü
9: Tapu talep dilekçesi

NOT : Tapu İşlemlerinin Başlatılabilmesi İçin Satın Aldığınız Bağımsız Bölüme Ait Tüm Satış Bedelinin (var ise, faiz borcu da dahil olmak üzere) ve Site Yönetimi Aidat Borçlarının Ödenmiş Olması Gerekmektedir

ŞİRKETLER İÇİN AYRICA İSTENEN BELGELER


1: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı, Tapu Kanunu’nun 2.maddesine göre düzenlenmiş yetki belgesinin aslı. İlgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınır. İşlemin yapıldığı yıla ait olmalıdır.
2: ŞİRKET VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
3: ŞİRKET YETKİLİLERİNİN İMZA SİRKÜLERİ
Tapu İşlemlerinin hızlıca yürütülebilmesi için gerekli belgelerin, yetkililerinin sizinle iletişime geçmesinden sonra tarafımıza iletilmesini önemle rica ederiz.
WE WILL BE IN CONTACT WITH YOU 'TO MAKE AN APOINTMENT FOR DEED' AND WE WILL REQUEST THE DOCUMENTS BELOW. PLEASE CHECK THE LIST.


Documents Required For The Title Deed

1: Copy of Passport
2: POA (please check the valid time of your POA)
3: 2 Orginal Copy of Your Passport Photo
4: DASK (compulsory earthquake insurance, must be up to date)
5: Title Deed Fee + Circulating Capital (we will inform you about the title deed fee when we call you for the appointment)
6: Real Property Tax (we will inform you about the tax amount when we call you for the appointment, if you have paid it please share with us your receipt)
7: "For foreigners ""Real Estate Value Assessment Report"" from SPK authorized institution https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/yabanciya-konut-satisinda-degerleme-zorunlulugu"
8: Payment receipts/bank statement for related payments
9: Title Deed Claim Petition

NOTE : In order to start the deed transactions, all sales price (including interest) and maintenance fees (site management) must be paid.

In Addition Documents Required For Companies


1: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı, Tapu Kanunu’nun 2.maddesine göre düzenlenmiş yetki belgesinin aslı. İlgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınır. İşlemin yapıldığı yıla ait olmalıdır. / The original autorization certificate
2: Tax Certificate Copy
3: Authorized Person's Signature Circular
We kindly request that the necessary documents for the rapid execution of the Deed Transactions are hand in to us after we have contacted you.